Levensstijl Financieel Plan voor Financiële Duidelijkheid

Het Levensstijl Financieel Plan zorgt voor financiële duidelijkheid,

dus meer inzicht in uw financiële zaken!

Wat is het Levensstijl Financieel Plan? Het antwoord hierop is simpel: dat bent u! In de basis gaat het over het verbinden van uw gewenste levensstijl aan uw huidige en toekomstige financiële positie. Dus, uw financiële huishouding, uw financiële doelen, uw wensen en dromen en bepalen welke financiële middelen hiervoor benodigd zijn.

Wij luisteren naar uw wensen en kijken samen met u naar het geheel. Daarbij is onze insteek om juist niet vanuit het financiële product (zoals een hypotheek, pensioen of beleggingsrekening) te denken, maar vanuit de gestelde doelen en hoe die te in te vullen. Vervolgens bekijken wij of en zo ja welke financiële producten daarvoor benodigd zijn. Uw leven gaat vóór geld en niet andersom! Het Levensstijl Financieel Plan zorgt ervoor dat ook u de meest belangrijke doelen van uw leven kunt bereiken. 

Wij bieden u vier adviesvarianten, ieder met een eigen prijskaartje en serviceniveau.

Advisering tegen een vast uurtarief

Indien u niet kiest voor één van onze adviesvarianten maar toch gebruik wenst te maken van ons financieel advies, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst op basis van advies-uren.

Wij kunnen u helpen met het maken van de juiste financiële keuzes gebaseerd op uw (levens)doelstellingen en verwachtingen. Wilt u een huis (ver)kopen? Een jaar eerder stoppen met werken? Een eenmalige schenking doen of uw lijfrente laten uitkeren? Een carrière switch maken, trouwen of een wereldreis maken? Welke financiële gevolgen hebben die wensen? Wij zoeken het voor u uit en geven advies over de beste opties. Wij kunnen ook voor u in kaart brengen hoe uw financiële positie verandert als u met pensioen gaat? Of wat er gebeurt met uw inkomen als u (of uw partner) arbeidsongeschikt wordt, of als u (of iemand uit uw gezin) onverhoopt komt te overlijden. En wellicht komt u nog voor andere financiële vraagstukken en dilemma’s te staan. Wij helpen u bij bovenstaande zaken en geven daarbij ook inzicht in uw huidige en wenselijke financiële situatie. Daarbij hechten we grote waarde aan persoonlijk contact met u en financieel advies op maat.

Voor deze vorm van advisering hanteren wij een uurtarief van € 175,45 (incl. BTW) in plaats van de € 155,18 (incl. BTW) die geldt voor de aanvullende advies-uren binnen een gekozen adviesvariant, wij werken hierbij in tijdseenheden van 6 minuten.

Voor aanvang van onze advieswerkzaamheden geven wij een inschatting van onze te besteden uren. Mochten deze uren tijdens het adviestraject substantieel worden overschreden, dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte en overleggen wij met u of de dienstverlening moet worden voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Wanneer de overschrijding veroorzaakt wordt door omstandigheden van uw kant, dan kunnen er afwikkelingskosten bij u in rekening worden gebracht.

Uitgebreid Lifestyleplanningstraject

Om uw het leven te lijden wat u echt wilt, waarbij alle echte wensen en doelen gerealiseerd worden hebben wij een apart plannings- en coaching traject. Tijdens een uitgebreid gesprek informeren wij u graag hoe dit traject er uit ziet en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Uitleg adviesvariant Business

Business is een zeer complete adviesvariant. We maken bij aanvang van de samenwerking een momentopname (Uw Persoonlijke Levensstijl Financieel Plan) van uw complete huidige financiële situatie. Dit uitgebreide Levensstijl Financieel Plan omvat uw volledige financiële plaatje, zoals inkomen, vaste lasten (gas, water, licht, abonnementen, kinderopvang, autokosten, verzekeringen, huur of hypotheek), maar ook eventuele belastingteruggaaf, spaargelden, enzovoorts.

Het Levensstijl Financieel Plan biedt u ook inzicht in uw mogelijke financiële toekomst. Hoe verandert mijn financiële positie als ik met pensioen ga? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? Wat als ikzelf of iemand uit mijn gezin onverhoopt komt te overlijden? Kan ik (of mijn partner) dan bijvoorbeeld nog wel in mijn huis blijven wonen?

Daarnaast bespreken en evalueren we twee keer per jaar met u (in een zogenoemd onderhoudsgesprek) al uw lopende financiële producten om onder andere te kijken of alles nog op orde is. Tevens bespreken we in één van de onderhoudsgesprekken uw geactualiseerde Levensstijl Financieel Plan. Deze wordt door ons één maal per jaar geactualiseerd op basis van mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Bovendien kunt u ons binnen de adviesvariant Business 4 uur per jaar kosteloos raadplegen met vragen over diverse financiële zaken of wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Heeft u buiten deze contactmomenten/uren om nog vragen, dan zijn wij u, tegen een helder adviestarief (€ 109,- excl. BTW), graag van dienst.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en advies op maat en helpen u graag op weg naar een onbezorgde financiële toekomst. Dit vraagt slechts een paar keer per jaar wat van uw tijd, maar dan hoeft u er vervolgens niet meer naar om te kijken. Omdat het goed geregeld is. Door betrokken experts die weten wat ze doen. Zodat u met een gerust hart kunt doen wat écht belangrijk is.

ZZP adviesvariant

ZZP is een zeer complete adviesvariant. We maken bij aanvang van de samenwerking een momentopname (Uw Persoonlijke Levensstijl Financieel Plan) van uw complete huidige financiële situatie. Dit uitgebreide Levensstijl Financieel Plan omvat uw volledige financiële plaatje, zoals inkomen, vaste lasten (gas, water, licht, abonnementen, kinderopvang, autokosten, verzekeringen, huur of hypotheek), maar ook eventuele belastingteruggaaf, spaargelden, enzovoorts.

Het Levensstijl Financieel Plan biedt u ook inzicht in uw mogelijke financiële toekomst. Hoe verandert mijn financiële positie als ik met pensioen ga? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? Wat als ikzelf of iemand uit mijn gezin onverhoopt komt te overlijden? Kan ik (of mijn partner) dan bijvoorbeeld nog wel in mijn huis blijven wonen?

Daarnaast bespreken en evalueren we twee keer per jaar met u (in een zogenoemd onderhoudsgesprek) al uw lopende financiële producten om onder andere te kijken of alles nog op orde is. Tevens bespreken we in één van de onderhoudsgesprekken uw geactualiseerde Levensstijl Financieel Plan. Deze wordt door ons één maal per jaar geactualiseerd op basis van mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Bovendien kunt u ons binnen de adviesvariant ZZP 2 uur per jaar kosteloos raadplegen met vragen over diverse financiële zaken of wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Heeft u buiten deze contactmomenten/uren om nog vragen, dan zijn wij u, tegen een helder adviestarief (€ 109,- excl. BTW), graag van dienst.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en advies op maat en helpen u graag op weg naar een onbezorgde financiële toekomst. Dit vraagt slechts een paar keer per jaar wat van uw tijd, maar dan hoeft u er vervolgens niet meer naar om te kijken. Omdat het goed geregeld is. Door betrokken experts die weten wat ze doen. Zodat u met een gerust hart kunt doen wat écht belangrijk is.

Comfort adviesvariant

Comfort is een zeer uitgebreide adviesvariant. We maken bij aanvang van de samenwerking een momentopname (Uw Persoonlijke Levensstijl Financieel Plan) van uw complete huidige financiële situatie. Dit uitgebreide Levensstijl Financieel Plan omvat uw volledige financiële plaatje, zoals inkomen, vaste lasten (gas, water, licht, abonnementen, kinderopvang, autokosten, verzekeringen, huur of hypotheek), maar ook eventuele belastingteruggaaf, spaargelden, enzovoorts.

Het Levensstijl Financieel Plan biedt u ook inzicht in uw mogelijke financiële toekomst. Hoe verandert mijn financiële positie als ik met pensioen ga? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? Wat als ikzelf of iemand uit mijn gezin onverhoopt komt te overlijden? Kan ik (of mijn partner) dan bijvoorbeeld nog wel in mijn huis blijven wonen?

Daarnaast bespreken en evalueren we jaarlijks met u (in een zogenoemd onderhoudsgesprek) al uw lopende financiële producten om onder andere te kijken of deze nog op orde zijn. Tevens bespreken we in het onderhoudsgesprek uw geactualiseerde Levensstijl Financieel Plan. Deze wordt door ons éénmaal per jaar geactualiseerd op basis van mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Bovendien kunt u ons binnen de adviesvariant Comfort 1,5 uur per jaar kosteloos raadplegen met vragen over diverse financiële zaken of wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Ook kunt u, indien gewenst, uw advies-uren gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u buiten deze contactmomenten/uren om nog vragen, dan zijn wij u, tegen een helder adviestarief (€ 131,91 incl. BTW), graag van dienst.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en advies op maat en helpen u graag op weg naar een onbezorgde financiële toekomst. Dit vraagt slechts een keer per jaar wat van uw tijd, maar dan hoeft u er vervolgens niet meer naar om te kijken. Omdat het goed geregeld is. Door betrokken experts die weten wat ze doen. Zodat u met een gerust hart kunt doen wat écht belangrijk is.

Economy adviesvariant

Economy is de basis adviesvariant. U maakt bij aanvang van de samenwerking een momentopname (Uw Persoonlijke Persoonlijk Financieel Jaarverslag) van uw complete huidige financiële situatie. Dit uitgebreide Levensstijl Financieel Plan omvat uw volledige financiële plaatje, zoals inkomen, vaste lasten (gas, water, licht, abonnementen, kinderopvang, autokosten, verzekeringen, huur of hypotheek), maar ook eventuele belastingteruggaaf, spaargelden, enzovoorts.

Het Levensstijl Financieel Plan biedt u ook inzicht in uw mogelijke financiële toekomst. Hoe verandert mijn financiële positie als ik met pensioen ga? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? Wat als ikzelf of iemand uit mijn gezin onverhoopt komt te overlijden? Kan ik (of mijn partner) dan bijvoorbeeld nog wel in mijn huis blijven wonen?

Daarnaast bespreken en evalueren we graag jaarlijks met u (in een zogenoemd onderhoudsgesprek, op uw verzoek) al uw lopende financiële producten om onder andere te kijken of deze nog op orde zijn. Tevens bespreken we in het onderhoudsgesprek uw geactualiseerde Persoonlijke Financieel Jaarverslag. Deze wordt door ons één maal per jaar geactualiseerd op basis van mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Bovendien kunt u ons binnen de adviesvariant Economy tegen het gereduceerde adviestarief raadplegen met vragen over diverse financiële zaken of wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Ook kunt u, indien gewenst, uw advies-uren gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u buiten deze contactmomenten/uren om nog vragen, dan zijn wij u, tegen een helder adviestarief (€ 155,18 incl. BTW), graag van dienst.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en advies op maat en helpen u graag op weg naar een onbezorgde financiële toekomst. Dit vraagt slechts een keer per jaar wat van uw tijd, maar dan hoeft u er vervolgens niet meer naar om te kijken. Omdat het goed geregeld is. Door betrokken experts die weten wat ze doen. Zodat u met een gerust hart kunt doen wat écht belangrijk is.

Select adviesvariant

Select is een iets uitgebreidere adviesvariant. We maken bij aanvang van de samenwerking een momentopname (Uw Persoonlijke Levensstijl Financieel Plan) van uw complete huidige financiële situatie. Dit uitgebreide Levensstijl Financieel Plan omvat uw volledige financiële plaatje, zoals inkomen, vaste lasten (gas, water, licht, abonnementen, kinderopvang, autokosten, verzekeringen, huur of hypotheek), maar ook eventuele belastingteruggaaf, spaargelden, enzovoorts.

Het Levensstijl Financieel Plan biedt u ook inzicht in uw mogelijke financiële toekomst. Hoe verandert mijn financiële positie als ik met pensioen ga? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? Wat als ikzelf of iemand uit mijn gezin onverhoopt komt te overlijden? Kan ik (of mijn partner) dan bijvoorbeeld nog wel in mijn huis blijven wonen?

Daarnaast bespreken we jaarlijks met u (in een zogenoemd onderhoudsgesprek) al uw lopende financiële producten om onder andere te kijken of deze nog op orde zijn. Tevens bespreken we in het onderhoudsgesprek uw geactualiseerde Levensstijl Financieel Plan. Deze wordt door ons één maal per jaar geactualiseerd op basis van mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Bovendien kunt u ons binnen de adviesvariant Select 1 uur per jaar kosteloos raadplegen met vragen over diverse financiële zaken of wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Ook kunt u, indien gewenst, uw advies-uren gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u buiten deze contactmomenten/uren om nog vragen, dan zijn wij u, tegen een helder adviestarief (€ 131,91 incl. BTW), graag van dienst.

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en advies op maat en helpen u graag op weg naar een onbezorgde financiële toekomst. Dit vraagt slechts een  keer per jaar wat van uw tijd, maar dan hoeft u er vervolgens niet meer naar om te kijken. Omdat het goed geregeld is. Door betrokken experts die weten wat ze doen. Zodat u met een gerust hart kunt doen wat écht belangrijk is.

Wij helpen u graag verder!!

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Van der Meer Scheidingszaken op onze kosten. In dat gesprek worden uw advieswensen besproken en worden de daarbij behorende kosten toegelicht door uw persoonlijke scheidingsadviseur. Dit eerste gesprek verplicht u verder tot niets. Ons telefoonnummer is 058-2664085.