Scheidingen

Wij zijn er niet op uit om uw scheiding te bewerkstelligen. Wij wensen u alle geluk, liefde, plezier en goeds voor uw toekomst en hoop dat u ons nooit hoeft te raadplegen! Maar de werkelijkheid is voor een aantal mensen helaas minder mooi……..

Ongetwijfeld kent u binnen uw vrienden en kennissenkring mensen die gaan scheiden. Sterker nog, het lijkt er op dat scheiden steeds meer voorkomt. Gelukkig is dat laatste niet het geval. Het aantal (echt)scheidingen is al jaren ongeveer gelijk gebleven. Wat wel zo is, is dat een (echt)scheiding de laatste jaren meer bespreekbaar is geworden en dat er nieuwe wegen zijn gekomen waardoor een (echt)scheiding beter kan verlopen. De nieuwe weg is Van der Meer Scheidingen, actief in Noord-Nederland.

Van der Meer Scheidingen?

Een adviseur van Van der Meer Scheidingen is financieel deskundig, heeft zich gespecialiseerd in de financiële afwikkeling van (echt)scheidingen. Een Van der Meer scheidingsadviseur heeft meer dan 25 jaar ervaring als financieel deskundige, werkt op HBO+ niveau en is gediplomeerd en gecertificeerd financieel planner. Naast zijn/haar financiële deskundigheid, is een Van der Meer scheidingsadviseur ook geschoold op juridisch gebied, zodat uw scheidingsadviseur zijn/haar adviezen vanzelfsprekend toetst aan het juridische kader.

Voor wie is Van der Meer Scheidingen?

Niet iedereen kan bij Van der Meer Scheidingen terecht. Van der Meer Scheidingen kan het meest betekenen voor cliënten met de volgende kenmerken:

  • Zij hebben een modaal of hoger inkomen;
  • Zij hebben vermogen in een huis, onderneming, effecten of anderszins opgebouwd;
  • Zij willen een regeling met de partner treffen die recht doet aan ieders belangen, gebaseerd op redelijkheid en billijkheid;
  • Zij willen alles goed regelen in het belang voor hun eventuele kinderen;
  • Zij willen alles goed regelen, zodat zij financieel weer verder kunnen.

Kunnen mensen alleen “samen” naar Van der Meer Scheidingen?

Nee, dat hoeft niet. Het is uiteraard fijn als de scheiding in overleg kan verlopen, maar de werkelijkheid laat zien dat de meeste scheidingen minder harmonieus verlopen.

Wanneer uw scheiding niet in harmonie verloopt kan uw Van der Meer scheidingsadviseur als financieel deskundige uw persoonlijke belangen behartigen. Een Van der Meer scheidingsadviseur is geen advocaat, waardoor hij/zij niet kan (en wil) procederen.

Is Van der Meer Scheidingen er ook voor scheidende samenwoners?

Zeker! Voor samenwoners is een scheiding vaak net zo ingrijpend als voor gehuwden of geregistreerd partners. Vooral ook indien er kinderen zijn, moet er net zoveel worden geregeld. Het grote verschil zit in het juridische kader. Het is goed te weten dat er voor een scheiding van samenwoners (met of zonder kinderen) geen advocaat of rechtbank ingeschakeld hoeft te worden.

Unieke werkwijze: het Scheidings Inzicht & Keuze Plan®

Het Scheidings Inzicht & KeuzePlan® is een overzichtelijk en in begrijpelijke taal geformuleerde rapportage, waarin alles staat vermeld en berekend dat relevant is voor uw scheiding. Het Scheidings Inzicht & KeuzePlan ® is een uniek product van Van der Meer Scheidingen.

Waarom een Scheidings Inzicht & Keuze Plan®?

Tijdens een scheiding vallen er veel zekerheden weg. Op financieel gebied moet er veel geregeld worden. Of het nu gaat om de zorg voor uw kinderen, uw woonhuis, alimentatie of kinderkosten, het zijn allemaal aspecten die u onzeker maken. Alle belangrijke informatie werkt Van der Meer Scheidingen uit in één allesomvattend plan: het Scheidings Inzicht & KeuzePlan ®. Hierin passen alle stukjes van “de scheidingspuzzel” naadloos in elkaar. Dit zorgt snel voor duidelijkheid, zodat u en uw partner financieel weer verder kunnen.

Hoe betrouwbaar is Van der Meer Scheidingen?

Van der Meer Scheidingen werkt volgens een vaste structuur. Deze vaste werkstructuur zorgt ervoor dat uw scheidingsadviseur niets over het hoofd ziet en dat hij/zij het hoge kwaliteitsniveau blijft hanteren.

Naast de vaste werkstructuur beschikt een Van der Meer scheidingsadviseur over “up-to-date” kennis en doet hij alleen datgene waar hij goed in is: Financiële Planning (bij (echt)scheidingen).

Ik kan toch ook naar een advocaat of mediator?

Dat kan. Maar let op, advocaten en mediators zijn geen financieel deskundige! Tijdens het scheidingstraject met een advocaat of mediator moet u dus alsnog een financieel deskundige inschakelen of zélf zaken gaan uitzoeken. Bij Van der Meer Scheidingen heeft u alle deskundigheid onder één dak.

Wat kost een scheiding via Van der Meer Scheidingen?

Van der Meer Scheidingen werkt efficiënt doordat zij alles onder één dak bieden. U heeft dus één aanspreekpunt welke u tijdens het gehele traject begeleidt én adviseert. Dit betekent dat de kosten voor een geheel traject behoorlijk lager zijn, dan in het geval dat u bijvoorbeeld zou kiezen om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Van der Meer Scheidingen legt vooraf schriftelijk met u vast waar de samenwerking en de bijbehorende kosten uit bestaan. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Wij helpen u graag verder!!

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Van der Meer Scheidingen op onze kosten. In dat gesprek worden uw advieswensen besproken en worden de daarbij behorende kosten toegelicht door uw persoonlijke scheidingsadviseur. Dit eerste gesprek verplicht u verder tot niets. Ons telefoonnummer is 058-2664085.